NL FR

Zonne-ergenie voor de Oosterweel werf

8 juli 2022

Zonne-energie voor de Oosterweel werf!

TM ROCO , de verantwoordelijke voor het deel rechteroever van de #Oosterweelverbinding kiest voor een ecologische stroomvoorziening op de werf.

Om de werftoegang van stroom te voorzien werd oorspronkelijk uitgegaan van een dieselgenerator omdat er geen netstroom aanwezig is.

Locquet Power & Light leverde met een hybride opstelling (batterijsysteem, solarframe en backup generator) een groen alternatief.

Tot op heden heeft de generator nog niet moeten draaien. 100 % besparing op brandstof en uitstoot van CO2, stikstof en fijn stof!